Shopping Cart

  • No products in the cart.

Return policy

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Anatomic.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Reklamácie a postup pri reklamovaní

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Extrem klub Žilina, Langsfelda 1, 01008 Žilina, prípadne požiadajte o službu “Vyžiadaná doprava” a kuriér vyzdvihne na Vašej adrese balík a doručí k nám.

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:

  • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
  • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  • vrátenie peňazí

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v e-shope Anatomic.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar je nutné zaslať na adresu: Extrem klub Žilina, Langsfelda 1, 01008 Žilina. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Tovar môžete vrátiť aj službou “Vyžiadaná doprava”, o ktorú nás môžete bezplatne požiadať.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar javí známky používania
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (kusová výroba produktov, ktoré nie sú predávané cez e-shop, alebo boli upravené pre špecifické potreby zákazníka)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu anatomic@anatomic.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

 

Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2010
Za Extrem klub Žilina
Juraj Repčík