Váš košík

  • V košíku nie sú žiadne produkty.

Reklamačný poriadok

Ochrana spotrebiteľa – postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie

Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Anatomic.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Reklamácie a postup pri reklamovaní

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu
Anatomic s.r.o.,
Na Stráni Žilinská Lehota 122,
01001 Žilina,

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:

  • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
  • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  • vrátenie peňazí

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v e-shope Anatomic.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar je nutné zaslať na adresu:

  • Anatomic s.r.o.,
  • Na Stráni Žilinská Lehota 122,
  • 01001 Žilina

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Tovar môžete vrátiť aj službou “Vyžiadaná doprava”, o ktorú nás môžete bezplatne požiadať.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar javí známky používania
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (kusová výroba produktov, ktoré nie sú predávané cez e-shop, alebo boli upravené pre špecifické potreby zákazníka)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu anatomic@anatomic.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

 

Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2010
Za Anatomic s.r.o.
Ing. Marek Repčík