Lezecké steny s lanom

Lezecké steny s výškou nad 5m. Steny môžu mať samonosnú konštrukciu, alebo môžu byť kotvené do konštrukcie budovy.
Každá stena je dimenzovaná na zaťaženie istiacich bodov podľa normy STN EN 12572-1:2007.