Lezecké steny na školách

Lezecké steny, ktoré sú umiestnené v školských telocvičniach, na budovách škôl alebo v priestoroch CVČ.