Ako si dať postaviť lezeckú stenu?

Ak ste sa rozhodli dať si postaviť horolezeckú stenu ponúkame Vám postup

  • Výsledná cena steny sa určuje za postavené m2 steny.
  • Cena zahŕňa projekt, kompletnú stavbu a náter.
  • Na naše lezecké chyty dostanete so zaujímavými zľavami
  • Na hotovej stene urobíme testy nosnosti

Stavba lezeckej steny, Humenné 2007

1 Výber vhodného miesta, typ steny a prvý kontakt s projektantom

Lezecká stena K2 Žilina rok 2017

Lezecká stena K2 Žilina rok 2017

Lezecká stena K2 Žilina rok 2018

Vybrali ste si miesto na stavbu Vašej novej steny. Z našich referenčných stavieb, alebo podľa vlastného výberu si zvoľte typ steny, ktorý by ste chceli postaviť. Na náš email anatomic@anatomic.sk nám pošlite Vašu predstavu a popis priestoru na stavbu steny.

Váš list by mal obsahovať tieto informácie:

  • popis Vašej predstavy steny a cieľová skupina používateľov steny
  • rozmery priestoru na stavbu lezeckej steny
  • fotografie priestoru na stavbu steny
  • základný popis budovy (konštrukcia stien, stropu
  • projekt budovy a statický posudok (ak sú dostupné)
  • kontakt

Po preštudovaní a konzultácií Vám pošleme orientačný rozpočet na stavbu steny a predbežný projekt.

2 Rozpočet a zmluva o dielo

Po schválení predbežného rozpočtu vypracujeme presný rozpočet, ktorý je súčasťou ZMLUVY O DIELO. Ak je to potrebné vypracujeme statický posudok steny.

Časť statického posudku lezeckej steny K2 v Poprade

3 Stavba a odovzdanie diela

Samotná stavba steny trvá približne 3dni / 20m2. Na hotovej stene sa urobia testy nosnosti istiacich bodov podľa normy STN EN 12572-1:2007.

Testy nosnosti Štrbské Pleso