Váš košík

  • V košíku nie sú žiadne produkty.

Anatomic.sk

Bezpečnosť na bouldrovke

Ako v každom športe, tak aj pri lezení dochádza k rôznym úrazom. Veľká väčšina z nich je spôsobená nepozornosťou, zbrklosťou alebo len nevedomosťou. Dokonca ani nemusíte práve liezť a môže sa Vám niečo stať. Pripravili sme pre Vás menší ilustračný súhrn základných pravidiel, vďaka ktorým sa vyhnete veľa zbytočným zraneniam na bouldrovej stene.

1.

Dávajte si pozor, aby ste vždy pri zoskakovaní alebo padaní dopadli na nohy. Pri tom padaní si moc asi nevyberiete… Keď si nieste istí, radšej vo veľkých výškach neskáčte do chytov. Porozmýšľajte nad následkami dopadu. A pozor! Niektoré chyty sa môžu otáčať!

2.

Lezci, ktorí už bouldrujú alebo lezú na stene majú prednosť. Priebežne sledujte kde a kam lezú ostatní. Uistite sa, aby ste do seba nevrazili. Nelezte v dopadovej zóne iného lezca.

3.

Sledujte priebežne situáciu a dianie na stene a okolo seba. Nezdržujte sa v pádovej zóne pod lezúcimi osobami.

4.

Nenechávajte veci (fľašky, kefky, lezečky) na dopadisku, resp. v pádovej zóne. Veci môžu spôsobiť úraz.

5.

Deti do 12 rokov môžu do priestorov bouldrovej steny prísť len so sprievodom zodpovednej (staršej) osoby. Deti majú zakázané náhanať sa na dopadisku, skákať, robiť kotrmelce atď. (Pokiaľ to samozrejme nieje súčasť tréningu alebo rozcvičky.)

6.

Pri lezení používajte iba čistú obuv na to určenú. Povolené sú aj napríklad kopačky s odstránenými štupľami. Buďte ohľaduplní a nelezte naboso!

7.

Keď leziete boulder do výšky, po dolezení radšej zlievajte.

8.

Pri bouldrovaní sa uistite, či Vás pri páde niekto chytá z bezpečnej vzdialenosti. Usmerní Vám tak pád a pomôže získať pri dopade rovnováhu.

Na záver iba – ŠPORTU ZDAR!