Anatomic

Lezecká stena Nemšová

  • Umelá stena, Zš Nemšová
  • Plocha 23m2, výška 8m, Maximálny previs 1,5m
  • (c) 2004 projekt, stavba

Všetky steny v skupine: Všetky steny


Lezecká stena K2 Žilina Lezecká stena K2 - Bratislava Krovy, priehradové väzníky, drevené strešné konštrukcie. TECHWOOD