Anatomic

Ako si dať postaviť lezeckú stenu?

Ak ste sa rozhodli dať si postaviť horolezeckú stenu ponúkame Vám postup:

1. Výber vhodného miesta, typu steny a prvý kontakt s projektantom:


Vybrali ste si miesto na stavbu Vašej novej steny. Z našich referenčných stavieb, alebo podľa vlastného výberu si zvoľte typ steny, ktorý by ste chceli postaviť. Na náš email anatomic@anatomic.sk nám pošlite Vašu predstavu a popis priestoru na stavbu steny.

Váš list by mal obsahovať tieto informácie:

  • popis Vašej predstavy steny a cieľová skupina používateľov steny
  • rozmery priestoru na stavbu lezeckej steny
  • fotografie priestoru na stavbu steny
  • základný popis budovy (konštrukcia stien, stropu
  • projekt budovy a statický posudok (ak sú dostupné)
  • kontakt

Po preštudovaní a konzultácií Vám pošleme orientačný rozpočet na stavbu steny a predbežný projekt.


Lezecká stena K2 Žilina rok 2017 Lezecká stena K2 Žilina rok 2018
Lezecká stena K2 Žilina rok 2018 Lezecká stena K2 Žilina 2018

2. Rozpočet a zmluva o dielo:


Po schválení predbežného rozpočtu vypracujeme presný rozpočet, ktorý je súčasťou ZMLUVY O DIELO. Ak je to potrebné vypracujeme statický posudok steny.

Časť statického posudku lezeckej steny K2 v Poprade:

Statický posudok steny K2-Poprad

3. Stavba a odovzdanie diela


Samotná stavba steny trvá približne 3dni / 20m2. Na hotovej stene sa urobia testy nosnosti istiacich bodov podľa normy STN EN 12572-1:2007

Testy nosnosti Štrbské Pleso

Test nosnosti istiacich bodov lezeckej steny podľa normy STN EN 12572-1:2007.

Stavba lezeckej steny v Humennom (c) 2007

Stavba lezeckej steny v Humennom (c) 2007

Po dokončení stavby steny dostane investor ODOVZDÁVAJÚCI A PREBERACÍ PROTOKOL, jeho podpisom začína plynúť záručná doba steny.

Ako si dať postaviť lezeckú stenu?


  • Výsledná cena steny sa určuje za postavené m2 steny.
  • Cena zahŕňa projekt, kompletnú stavbu a náter.
  • Na naše chyty dostanete zaujímave zľavy
  • Na hotovej stene urobíme testy nosnosti


CERTIFIKÁTY:
Konštrukcie z priehradových väzníkov:

Lezecká stena K2 Žilina
Lezecká stena K2 - Bratislava
Krovy, priehradové väzníky, drevené strešné konštrukcie. TECHWOOD
Home   |   Lezecké chyty   |   Lezecké steny   |   Prenájom steny   |   Renovácia lezeckej steny   |   Preteky v lezení   |   Lezecká stena K2 Žilina   |   Kontakt